5310200-Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar  bo‘yicha) yo'nalishi talabalari uchun