5230200-Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) yo'nalishi talabalari uchun